అపోకలిప్స్ యొక్క క్లైమాక్స్ 1 సెక్స్ బ్లూ ఫిలిం తెలుగులో (రష్యన్ అనువాదంతో శృంగార చిత్రం)

వివరణ: అసలు శీర్షిక: ఐపిఎ 25: ఐపిఎ 1. ప్రసిద్ధ ఫ్రాన్సిస్ ఫోర్డ్ కొప్పోల చిత్రం "అపోకలిప్స్ నౌ"యొక్క పేరడీ. ఎక్కడో ఒక రిమోట్ అడవిలో, శత్రువు భూభాగంలో లోతైన, ఫ్లూర్జ్ (మెలిస్సా హిల్) లో రహస్యమైన కల్నల్ సెక్స్ బ్లూ ఫిలిం తెలుగులో మరియు ఆమె మతోన్మాద యోధులు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరుస్తారు.