శృంగార చిత్రం బొమ్మ / బంబోలా తెలుగు సెక్స్ మూవీ తెలుగులో / డోకన్ (రష్యన్ అనువాదంతో)

వివరణ: ప్రొఫెషనల్ రష్యన్ మోనో వాయిస్ అనువాదం! సిల్వియో బాండినెల్లి, మోనికా టింపెరి మరియు ఫ్రాంక్ సైమన్ యొక్క మొత్తం ఇటాలియన్ శృంగార తెలుగు సెక్స్ మూవీ తెలుగులో చిత్రం. మత్స్యకన్య చాలా అందంగా మరియు సొగసైనది, ఆమె చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆమెను ఎప్పుడూ బొమ్మ అని పిలిచేవారు, ఆ అమ్మాయి ఒక పనిమనిషిగా పనిచేసినప్పటికీ.