లాట్వియన్ ప్రధాని జెనా తములెవిక్ సెక్స్ వీడియో తెలుగులో

వివరణ: ఇటీవలి రోజుల్లో లాట్వియాలో రాబోయే ఎన్నికల గురించి మాత్రమే చర్చ జరిగితే, ఇప్పుడు ఒకే ఒక వార్త ఉందిః లాట్వియన్ ప్రధానమంత్రి ప్రతినిధి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం సెక్స్ వీడియో తెలుగులో పోర్న్ కాస్టింగ్లో పాల్గొన్నారు. అధికారిక రేగాకు షాక్! కొందరు దీనిని ఒక అమ్మాయి యొక్క నిజాయితీ పేరు యొక్క అపవాదు అని పిలుస్తారు, మరికొందరు తమ తలలను తిప్పుతారు.